1. investiční fond MORAVIA INVEST a.s. "v likvidaci" - JUDr. Jan Kubálek

1. investiční fond MORAVIA INVEST a.s. "v likvidaci"


1. investiční fond MORAVIA INVEST a.s. "v likvidaci"

IČO: 44743939   DIČ: CZ44743939

Sídlo: náměstí Msgre Šrámka 1760/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Likvidátor:   JUDr. Jan Kubálek, Ph.D., advokát, se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha

Informace akcionářům: Likvidátor vyzývá akcionáře ke sdělení bankovního spojení pro účely vyplacení podílu na likvidačním zůstatku 

logo

© AK Kubálek 2016, všechna práva vyhrazena