Advokacie - JUDr. Jan Kubálek

Advokacie


Naše advokátní kancelář nabízí zejména tyto služby:

 • cenné papíry a kapitálové trhy
 • daňové právo
 • finanční právo
 • fúze a akvizice
 • insolvenční právo, konkurzní právo a vyrovnání
 • korporační právo
 • ochrana spotřebitele
 • právní audit
 • právní podpora developerských projektů
 • právní vztahy k nemovitostem
 • právo obchodních společností, jejich zakládání, optimalizace, restrukturalizace, likvidace
 • soudní spory a rozhodčí řízení (včetně zastupování v insolvenčním řízení)
 • veřejné zakázky
 • vymáhání pohledávek, včetně směnek
logo

© AK Kubálek 2016, všechna práva vyhrazena