O nás - JUDr. Jan Kubálek

O nás


Advokátní kancelář JUDr. Jan Kubálek, založená v roce 2010, je dynamická a rozvíjející se advokátní kancelář, která svým tuzemským i zahraničním klientům poskytuje komplexní právní služby na profesionální úrovni ve všech oblastech českého práva, zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a insolvenčního. Nabízíme svým klientům nejen komplexní právní servis, ale i zhotovení dílčích právních úkonů, stanovisek, analýz právních dopadů a rizik spojených s činností právnických i fyzických osob na území České republiky a v zahraničí.

Naše advokátní kancelář preferuje individuální přístup ke každému klientovi. Vyznačuje se zejména flexibilitou a rychlostí při poskytování právních služeb. Samozřejmostí je naprostá diskrétnost, loajalita, nadstandardní ochrana informací a připravenost poskytnout právní služby klientovi i mimo obvyklou všední pracovní dobu.

Mezi současné klienty naší advokátní kanceláře patří české i zahraniční, právnické i fyzické osoby podnikající v tuzemsku i v zahraničí.

JUDr. Jan Kubálek je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Advokátní praxi započal již v době studia a od roku 2010 působí jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů u České advokátní komory a jako insolvenční správce zapsaný v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. V roce 2016 obdržel povolení Ministerstva spravedlnosti k činnosti insolvenčního správce se zvláštním povolením. Dále je zapsán v seznamu likvidátorů investičních společností, fondů kolektivního investování s právní osobností a hlavních administrátorů, který vede Česká národní banka, a také v seznamu nucených správců investičních společností. Během činnosti advokáta a insolvenčního správce získal rozsáhlé zkušenosti z mnoha soudních řízení. Specializuje se zejména na insolvenční právo, korporátní právo a bankovní právo. Je členem odborné sekce pro insolvenční právo České advokátní komory. Dále je externím doktorandem studijního programu na Vysoké škole ekonomické v Praze na Fakultě podnikohospodářské a dále je členem Katedry práva na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Dále je předsedou Spolku insolvenčních správců (SIS) a členem sekce pro insolvenční právo České advokátní komory. Současně také působí v bezplatné právní poradně v Českých Budějovicích.


Náš tým

JUDr. Jan Kubálek

Mgr. Petr Kalenský

Mgr. Bc. Klára Slachová

Mgr. Lucie Dvořáková

Marcela Sýkorová

Bc. Linda Tetenková

Miroslav Staněk

Zuzana Petrová

Martin Valenta

Martina Dvořáková

logo

© AK Kubálek 2016, všechna práva vyhrazena